Missie & Visie

Amateurtheater in Eindhoven en omgeving is divers en groot. Het leeft. Maar wel onder de grond, zo lijkt het. Een grote versplintering van initiatieven en verenigingen, evenals een tekort aan aandacht voor amateurtheater in de regionale media, zorgen voor vele kleinere netwerken van verenigingen, spelers, regisseurs, vrijwilligers, theaters en publiek. Buiten elk van die kleinere netwerken weten vaak weinig mensen van het bestaan van de vereniging of het initiatief dat het middelpunt van dat netwerk vormt.

En dat is jammer. De grote diversiteit van initiatieven zorgt namelijk voor een aanbod waarin elke theaterliefhebber zijn/haar plek zou kunnen vinden. "In de Foyer" richt zich daarom op het scheppen van een omgeving waarin alle betrokken partijen in het amateurtheater in de regio Eindhoven vindbaar zijn en waarin zij zich duidelijk kunnen profileren, om zo het juiste publiek, de juiste spelers, de juiste regisseur, de juiste speellocaties en de juiste vrijwilligers aan te trekken.

Door de informatievoorziening omtrent amateurtheater te kanaliseren via één centraal punt bevordert "In de Foyer" de zichtbaarheid van amateurtheater als geheel in de regio Eindhoven, als een discipline die er mag zijn. Door verenigingen, initiatieven, spelers, regisseurs,theaters etc. een structuur te bieden waarin zij worden ondersteund in het geven van een duidelijke profilering en goede informatievoorziening, bevordert "In de Foyer" de diversiteit van het aanbod en zorgt "In de Foyer" voor ondersteuning in het aanspreken van het juiste publiek.

Contact

E-mail: info@indefoyer.nl

Facebook: www.facebook.com/IndeFoyer
Twitter: www.twitter.com/IndeFoyer